واکسن کرونای مورد تایید سفارت ها کدام واکسن است؟

واکسن کرونا و سفر -ویزاادوایزرسوالی که باعث بیشترین تعدا تماس های مسافرین ما در 10 روز گذشته شده است.
دقت بی نظیر مسافرین محترم در برداشتن قدم بعدی برای اخذ ویزا جالب توجه است.
همانطور که میدانید واکسن کرونا ایرانی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نیستند.
و حتی وزارت بهداشت ایران هیچ زمانی هیچ قدمی برای دریافت تاییدیه های سازمان بهداشت جهانی برنداشته است.
در حال حاضر هم که تزریق واکسن های خارجی در کشورهای همسایه مثل ارمنستان محدود به تزریق یک نوع واکسن است.
واکس آسترازنکا روسی تنها واکسن رایگان خارجی ست که ایرانیان در حال حاضر به آن دسترسی دارند.
اما در نظر داشته باشید امکان دارد کشورهای مختلف واکسن های متفاوتی را مورد قبول بدانند.
احتمال اینکه کشوری مثل کانادا از ورود مسافرین بدون کارت واکسیناسیون واکسن کرونا مشخص جلوگیری کند.
یا برای مثال آسترازنکا را از لیست واکسن های مورد تایید خود بردارد.
پیشنهاد ما به مسافرین محترم با برنامه ی سفر یا مهاجرت این است :
اگر برنامه ی مهاجرت یا مسافرت دارید در تزریق واکسن شتاب زده عمل نکنید.
آن دسته از افرادی که مدت هاست منتظر باز شدن دوباره ی مرزها و صدور ویزای توریستی هستند نباید فرصت اخذ ویزا را به راحتی از دست بدهند.
پیشنهاد میکنیم صبر داشته باشید.
در حالیکه کشوری مانند اسپانیا لیست کاملی از واکسن های مورد تاییدش برای صدور ویزا صادر میکند مشخص نیست آیا در ماه های بعد نیز این واکسن در لیستش قرار داشته باشد یا خیر.
بدون شک داشتن کارت واکسیناسیون کرونا بعد از باز شدن مرزها در لیست مدارک مورد نیاز ویزا قرار خواهد گرفت.
اما درباره ی بایدها و نباید های آن هیچ اطلاع درستی در دسترس نیست.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی شرایط سفارت ها در رابطه با واکسیناسیون با ما در ویزاادوایزر همراه باشید.
ویزاادوایزر